tisdag 10 december 2013

Handisam- Barn äger

Detta deltog Elsa i idag. Lång intervju. 
Texten är tagen från Handisams hemsida. 

Increase text sizeDecrease text size

Barn äger

Vad tycker barnen själva om det stöd de får i skolan, på fritiden och i vardagen? Vad är bra och vad kan bli bättre? Hur delaktiga tycker barnen att de är i besluten kring de insatser de får? Det är några av de frågor som vi hoppas att kunna ge svar i detta uppdrag.

Handisam genomför  djupintervjuer med ett 20-tal barn med funktionsnedsättning som alla har många olika insatser från samhället men alltför sällan själva får komma till tals.  Vi hoppas att dessa intervjuer ska ge en bra bild av hur barnen upplever sin situation och vad som utifrån barnen önskemål och behov behöver förändras. Vi vill också att studien ska inspirera andra aktörer att prata med barn inför alla de beslut som tas och som påverkar barnens liv.  

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2014.

Om du har frågor, så är du välkommen att kontakta projektledare Brita Törnell: tel: 08-600 84 70, e-post: brita@handisam.se.

Uppdrag att inhämta åsikter från barn och unga med funktionsnedsättning - länk till regeringens webbplats


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar